Zeitgeist-liikkeen perehdytysvideo
Ajan Henki
Zeitgeist: Moving Forward
Where are we Going luento
Social Pathology
Katso Zeitgeist Addendum
Kuka on Peter Joseph?

Perehdytysopas
 

Ajan Henki banneri

Tilanne nyt

Kiirettä, stressiä, työttömyyttä, ulkoistuksia, köyhyyttä, lapsityövoimaa, sotia, rikoksia, pahoinvointia, nälänhätää, ekokatastrofeja…

Historiallisesti tarkasteltuna, teknologian kehittyminen on ollut merkittävin ihmisen elämänlaatua parantava tekijä. Kuitenkin yhteiskunnalliset instituutiomme (kuten raha ja poliittiset instituutiot) ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina, vaikka olemme jo astuneet uudenlaiseen aikakauteen tiedonkulun ripeän kasvun myötä.

Kuinka on mahdollista, että ihmiskunnalla on hallussaan riittävä teknologinen ymmärrys, osaaminen ja resurssit poistaa nälänhätä maapallolta ja silti päivittäin 34 000 lasta kuolee nälkään? Miksi käymme sotaa ja katsomme sivusta kuinka elinympäristömme eheys jää toissijaiseksi rahalliselle voitolle?

ONKO MEILLÄ VAIHTOEHTOJA?

Kuvittele maailma, jossa kukaan ei näkisi nälkää. Väitämme, että ihmiskunnalla on yhteistyön avulla hankittu tietotaito ja kekseliäisyys hyödyntää luonnonvaroja ja teknologiaa jokaisen ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja yltäkylläisyyden luomiseksi.

Jos meillä olisi mahdollisuus aloittaa alusta, kuinka rakentaisimme  järjestelmämme? Lähtökohtana tulisi olla maapallon resurssien  hyödyntäminen koko ihmiskunnan hyväksi. Uudenlaisessa maailmassa  kenenkään ei tarvitsisi enää pelätä työpaikkansa menettämistä.

Monotonisen ja raskaan työn tekijänä toimisi tehokas automaatioteknologia, mahdollistaen ihmisten suuntautumisen kohti mieleisiään haasteita ja määränpäitä. Lukuisat uusiutuvat energiamuodot tuottaisivat sähkön jokaisen ihmisen käyttötarpeille. Ja tämä on vasta alkua.

Kiinnostuitko? Jatka lukemista...

 


 

Päämäärä

Keinot ovat itse tarkoitus.

Aiomme palauttaa resurssien hyödyntämisen tasolle, jolla voidaan turvata elämän perusedellytykset kaikille maailman ihmisille. Lisäksi aiomme kehittää ihmiskunnan ympäristötietoisuutta välittämällä nykyaikainen käsitys siitä keitä ja mitä me ihmiset todella olemme, yhdessä ymmärryksen kanssa siitä miten tiede, luonto ja teknologia (ei niinkään uskonto, politiikka ja raha) ovat avainasemassa henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kasvumme aikaansaajina, niin rakenteellisella kuin hengelliselläkin tasolla.

Tämän tietoisuuden keskeisenä näkemyksenä on luonnonlain kehittyvien ja symbioottisten elementtien tunnistaminen ja kuinka asettamalla nämä ymmärrykset perustaksi yksilö- ja yhteiskuntatason instituutioille, elämä maan päällä voisi kääntyä kukoistamaan järjestelmässä, joka voisi kasvaa ja kehittyä jatkuvasti positiivisella tavalla, ja jossa negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset, kuten sosiaalinen erottelu, sodat, ennakkoluulot, elitismi ja rikollinen toiminta vähenisivät jatkuvasti, ja ideaalitilanteessa katoaisivat kokonaan ihmisen käyttäytymisen vallitsevista muodoista.

Tämä vaihtoehto on tietenkin monille ihmisille hyvin vaikea hahmottaa, sillä meidät on yhteiskunnassamme ehdollistettu ajattelemaan rikosten, korruption ja epärehellisyyden olevan asioiden pysyvä tila; että aina tulisi olemaan ihmisiä, jotka haluavat käyttää toisia hyväkseen, satuttaa ja hyötyä muiden kustannuksella. Uskonto on suurin tämän tiedon lietsojista, sillä "me vastaan he" mentaliteetti sekä kahtiajako hyvään ja pahaan ruokkivat tätä väärää olettamusta.

Totuus on, että elämme yhteiskunnassa joka aiheuttaa puutetta. Tämä aiheuttaa ihmisen käytöksen muokkaantumisen selviytymiseen sopivaksi ja johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset huijaavat ja ryöstävät saadakseen tarvitsemansa. Tutkimustyö on osoittanut puutteellisuuden olevan mitä perusteellisin syy ihmisten häiritsevään ja tuhoisaan käyttäytymiseen, ja osaltaan myös synnyttää monimutkaisia neurooseja. Tilastollinen katsaus huumeriippuvuuksiin, rikoksiin ja vankitilastoihin osoittaa, että näihin johtanutta käyttäytymistä yhdistävät seuraavat taustatekijät: köyhyys ja huonot olosuhteet.

Ihmiset eivät ole hyviä tai pahoja... He ovat alati muokkaantuvia, juoksevia kokonaisuuksia, joita elämänkokemus on muovannut. Ihmisen "laatu" (jos sellaista olisi olemassa) on suoraan yhteydessä kasvatukseen ja arvomaailmaan, johon ihminen on ehdollistettu.

Nämä tosiasiat jätetään usein huomioimatta ja ihmiset ajattelevat alkukantaisella tavalla kilpailun, ahneuden ja korruption olevan sisäänrakennettuja ihmisen käyttäytymisen ominaispiirteitä. Näin ollen tarvitsemme vankiloita, poliiseja ja erityisen valvonnan hierarkiaa käsittelemään nämä ihmisten niin sanotut "taipumukset". Tämä on kauttaaltaan epäloogista ja väärin.

Loppujen lopuksi, muuttaaksemme asioita parempaan päin, meidän täytyy aloittaa pohjimmaisten syiden käsittely. Nykyinen rangaistuksien langettamiseen perustuva sosiaalinen järjestelmämme on vanhentunut, epäinhimillinen ja epätuottava. Sarjamurhaajan jäädessä kiinni, suurin osa ihmisistä hyppii tasajalkaa ja vaatii tämän ihmisen kuolemantuomiota. Tämä on takaperoista. Järkevä yhteiskunta, joka ymmärtää kuinka ihminen kasvaa ja kuinka arvomaailmamme rakentuu, ottaisi yksilön tarkkailuun ja selvittäisi väkivaltaisen käytöksen syyt. Tämä informaatio menisi tutkimuslaitokselle, jossa selvitettäisiin keino estää samanlaisten olosuhteiden syntyminen.

On aika keskeyttää paikkaustyö ja aloitettava uusi yhteiskunnallinen lähestymistapa, joka on päivitetty nykypäivän tietämyksen tasolle. Harmillisesti yhteiskuntamme rakentuu vielä laajalti tänä päivänä vanhanaikaisten ja taikauskoisten järjestelyjen ja ratkaisujen varaan.

On myös tärkeää osoittaa ettei utopiaa tai lopullista päämäärää ole olemassakaan. Kaikkialla todisteet osoittavat jatkuvaa muutosta kohti. Puolestaan, jokapäiväiset henkilökohtaiset valintamme muokkaavat tai säilyttävät sosiaalisia järjestelmiä ympärillämme. Paradoksaalisesti ympäristölliset vaikutteemme kuitenkin muodostavat näkökantamme ja siten maailmankuvamme. Tästä johtuen, todellinen muutos ei tule vain säätämällä omia käsityksiämme ja päätöksiämme, vaan muuttamalla sosiaalisia rakenteita jotka vaikuttavat näihin käsityksiin ja päätöksiin.

Pitkällä aikavälillä eliittien valtajärjestelmiin vaikuttavat erittäin vähän perinteiset protestit ja poliittiset liikkeet. Meidän täytyy nousta näiden järjestelmän vastaisten kapinoiden yläpuolelle ja käyttää paljon voimakkaampaa työkalua:

Meidän täytyy lopettaa järjestelmän tukeminen, ja levittää jatkuvasti tietoa, rauhaa, yksilöllisyyttä ja myötätuntoa. Emme voi taistella järjestelmää vastaan. Vihaiset, raivoisat ja sotaisat ajatusmallit ovat epäonnistuneita keinoja muutokseen, sillä ne ottavat käyttöön menetelmät, joita turmeltuneet, vakiintuneet ja voimakkaat valtajärjestelmät käyttävät vallanpitämiseen alunperin.

Vääristäminen ja halvaannuttaminen:

Meidän on ymmärrettävä kaikkien olemassa olevien järjestelmien kehittyvä luonne - yhdessä symbioottisen suhteemme luonnon sekä toistemme kanssa mitä yksinkertaisimmassa ja silti mitä syvällisemmässä muodossa - tajutaksemme henkilökohtaisen eheytemme olevan riippuvainen muun yhteiskunnan eheydestä. Vain täten voimme nähdä kuinka kieroutuneita ja nurinkurisia sosiaaliset rakennelmamme ovat ja miten niiden jatkuminen on pääsyy yhteiskuntamme sosiaaliseen epävakauteen. Esimerkiksi rahajärjestelmäämme on jo kauan pidetty positiivisena voimana yhteiskunnassamme, sillä sen ajatellaan tuottavan kannustetta ja kehitystä. Todellisuudessa rahajärjestelmästä on tullut työkalu erotteluun ja hallintaan.

Rahajärjestelmä on äärimmäinen hajoita-ja-hallitse menetelmän muoto sillä sen keskeisinä oletuksina on: (1) Meidän täytyy taistella toisiamme vastaan selviytyäksemme. (2) Ihmiset tarvitsevat "kannustimen", tehdäkseen jotakin merkittävää.

Mitä tulee ensimmäiseen kohtaan (meidän täytyy taistella toisiamme vastaan selviytyäksemme) tämä kilpailun tunnusmerkki järjestelmässämme takaa turmeltuneisuuden jokaisella yhteiskunnan tasolla, sillä periaatteena on "me vastaan he"-vastakkainasettelu. Useat väittävät "vapaan markkinajärjestelmän" olevan hyvä, kun se on tosiasiassa läpeensä korruptoitunut johtuen huonoista menettelytavoista, suosikkijärjestelmistä, roskapankkiohjelmista ja niin edelleen. Puolestapuhujat olettavat, että jos "todellisten" vapaiden markkinoiden annettaisiin kukoistaa, kaikki olisi hyvin. Tämä on kuitenkin erheellinen oletus, sillä se mitä näemme tänä päivänä ON "vapaa markkinajärjestelmä" toiminnassa, eriarvoisuuden ja korruptiona tuottajana. Yksikään laki ei tule koskaan pysäyttämään sisäpiirikauppaa, salaisia sopimuksia, monopolia, työläisten hyväksikäyttöä, saastuttamista, suunniteltua vanhenemista, jne. Kilpailuun perustuva järjestelmä tuottaa näitä ongelmia vääjäämättömästi, sillä sen lähtökohtana on toisten hyväksikäyttö voiton takaamiseksi.

Meidän täytyy aloittaa siirtyminen pois alistavista ihanteistamme kohti järjestelmää, joka on suunniteltu ihmisiä varten, eikä pakota heitä taistelemaan henkensä puolesta. Mitä tulee kohtaan (2) (ihmiset tarvitsevat "kannustimen", tehdäkseen jotakin merkittävää), tämä on surullinen ja erittäin negatiivinen näkökanta ihmisistä yleisesti. On absurdia olettaa, että ihmisiä täytyy rakenteellisesti  motivoida tai "pakottaa" jotta he tekisivät mitään merkittävää. Mieti aikaa taaksepäin, kun olit lapsi etkä esimerkiksi tiennyt mitä raha on. Leikit, olit utelias ja teit monenlaisia asioita. Miksi? Koska tahdoit. Kuitenkin, ajan kuluessa tuo luonnollinen uteliaisuus ja motivaatio riistetään ihmisistä pois järjestelmässä, sillä heidät pakotetaan kohtaamaan erikoistunut, lokeroitu, lähes ennalta määrätty työjärjestelmä selviytyäkseen. Tämä puolestaan nostattaa luonnollisen kapinan ihmisessä, johtuen pakotetusta velvoitteesta, jonka vuoksi päädyimme erottelemaan "työn" ja "huvin" toisistaan.

Rahajärjestelmän kannattajat, jotka olettavat laiskuuden kuuluvan ihmisluontoon, eivät käsitä tätä. Todellisessa yhteiskunnassa ihmiset seuraisivat luonnollisia taipumuksiaan ja työskentelisivät sisällöntuottajina yhteiskunnassa. Eivät "palkkaa" saadakseen, mutta koska heillä olisi laajempi tietoisuus maailmasta ja he huomaisivat osanoton yhteiskunnassa hyödyttävän yhtä paljon heitä kuin muitakin. Tämä on korkeamman tietoisuuden taso, jota toivomme edistävämme. Palkkioksi yhteiskunnan hyväksi tekemästä lahjoituksesta, yhteinen hyvinvointi lisääntyy, joka puolestaan lisää omaa hyvinvointiasi.

On tärkeätä ymmärtää, että nykymaailmaa on kiistämättömästi pienen vaikutusvaltaisten miesten ryhmän johtama, asemistaan jotka sijaitsevat määräysvaltaisimpien yhteiskunnan instituutioiden johdossa - yrityksissä että rahoituksessa. Hallitukset ovat yhteistyössä yhtiöiden ja pankkien vaikutusvallan kanssa. Niiden elinvoimana toimii raha; nykypäivän illuusio yhteiskunnan kehityksen kannalta. Raha toimii hyväksikäytön ja erottelun välineenä sellaisen yhteiskunnan kanssa, joka takaa elitismin, rikokset, sodat ja yhteiskunnallisen epätasa-arvon.

Yksilöt samanaikaisesti opetetaan siihen, että "oikeassa oleminen" määrää ihmisen arvon. "Oikeassa" olemisen tila on voidaan yhdistää suoraan yhteiskunnan vallitseviin arvoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että ne jotka hyväksyvät ja tukevat yhteiskunnallisen järjestelmän näkökantoja, katsotaan normaaleiksi. Eri mieltä olevat mielletään "epänormaaleiksi" tai jopa "kapinallisiksi". Olipa kyseessä sitten ainutlaatuinen yhteiskunnallinen perinneoppi tai maailmanlaajuisen järjestäytyneen uskonnonlahkon suuntaus, lähtökohta on sama: älyllinen materialismi.

Kun ymmärrämme, että tieto ja instituutiomme ovat jatkuvassa kehityksessä, huomaamme että uskomusjärjestelmä, mikä väittää "tietävänsä" jotain, ja kieltäytyy kuuntelemasta eriäviä näkökantoja, on epäonnistunut näkökantana. Uskonto, perustuessaan uskoon, syyllistyy tähän vääristelyyn väittäessään tietävänsä jotain lopullista kaikkein monimutkaisimmasta ja hankalimmasta aiheesta: ihmiskunnan alkuperästä. Tällainen ei ole yksinkertaisesti mahdollista kehittyvässä ja kasvavassa maailmankaikkeudessa.

Tämä huomioon ottaen, on tiedostettava, että yhtä vaarallisia kuin valtarakenteet itse, ovat ne ihmiset, jotka on ehdollistettu hyväksymään kyseenalaistamatta valtarakenteiden asettamat ehdot... heistä tulee näin ollen itsensä nimittäneitä järjestelmän vartijoita. Tämä tapahtumasarja soveltuu jokaiseen järjestelmään. Varsinkin poliittisiin, taloudellisiin ja uskonnollisiin järjestelmiin. Koska ihmisten identiteetit liitetään isänmaan, uskonnon ja yritysten etiikan oppeihin, vaikeutuu yksilön mahdollisuus muuttua, sillä hänen identiteettinsä on kytköksissä vallitseviin ajatusmalleihin.

Näin ollen he jatkavat vakiintuneen järjestelmän/instituution oppeja vain pitääkseen yllä omaa käsitystään eheydestä.

Tämä kiertokulku on murrettava koska se halvaannuttaa kasvumme, paitsi yksilöinä, myös yhteiskuntana.

Totuus ja siirtymävaihe

Kun ymmärrämme eheytemme olevan täysin riippuvainen maapallon, luonnon ja kaikkien muiden ihmisten olemassaolosta, alkaa polkumme näyttää selkeältä. Kun käsitämme tieteen, ihmisen luovuuden ja teknologian mahdollistavan edistyksen elämässämme, pystymme tunnistamaan todelliset yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset prioriteettimme kasvussa ja eteenpäin siirtymisessä. Nämä asiat huomioiden voimme nähdä, että uskontoon, politiikkaan ja kilpailuun perustuvat työjärjestelmät ovat vanhentuneita käytäntöjä yhteiskunnallisessa toiminnassamme; ne on tunnistettava ja niistä on kasvettava yli.

Tavoitteemme on saavuttaa yhteiskuntajärjestelmä, jonka toiminta ei perustu rahaan tai politiikkaan; jossa koulutuksen taso on niin korkea, että taikauskojen vaikutus vähenee luonnollista tietä. Yhdelläkään ihmisellä ei ole oikeutta käskeä toista uskomaan johonkin, sillä yhdelläkään ihmisellä ei ole ’täyttä’ ymmärrystä mistään. Jos kiinnitämme huomiomme elämän ja luonnon tapahtumasarjoihin, pystymme näkemään tien toimia yhteistyössä luonnon kanssa, ja voimme käyttää tätä ymmärrystä suuntanamme.

Esimerkiksi, on monia ihmisiä, jotka ovat huolissaan väestömäärän kasvusta planeetallamme. Kuulemme pelottavia kommentteja henkilöiltä, kuten Henry Kissinger, jotka peräänkuuluttavat väestön vähentämisen tarpeellisuutta. Tämä on pelottava ajatus. Oikea kysymys kuitenkin on: ”Onko väestönkasvun tilanne todella näin vakava?” Vastaus tieteelliseltä näkökannalta on, että nykyteknologian avulla maapallo pystyy asuttamaan tarvittaessa paljon luultua enemmän ihmisiä jos tarve niin vaatii. 70% planeettamme pinta-alasta on vettä ja  merenpäälliset kaupungit (yksi monista Jacque Frescon projekteista) ovat seuraava askel.

Ainoa oikea "hallinto" onkin maapallo ja sen luonnonvarat. Tästä lähtökohdasta kaikki mahdollisuudet voidaan arvioida. Siitä johtuen kaikkien maiden älykäs yhteistyö on tarpeen, sillä kaikkein tärkein tieto, jota ihmiskunta tarvitsee on tieto maapallon luonnonvaroista. Samoin kun tekisit kartoituksen hehtaarin kokoiselle maa-alueelle sen resursseista, täytyy sama tehdä koko maapallolla, jotta voimme nähdä sen mihin luonnonvaramme riittävät.

Tietenkin useat, jotka harkitsevat yllä mainittuja ajatuksia, kysyvät: "kuinka voimme toteuttaa tämän nykyisen arvomaailmamme vallitessa? Kuinka saavutamme tällaisen muutoksen tai siirtymisen?" Toden totta, tämä on selvästi vaikein kysymys. Vastaus on: meidän täytyy aloittaa jostain. On paljon asioita, mitä yksittäinen ihminen tai yhteisö voi tehdä aloittaakseen tämän vision muokkaamisen. Tärkein askel on opettaminen ja tiedon ymmärtäminen.

Kiitos avustasi.

 


Ole osa muutosta!
TeamSpeak
Facebook
YouTube
Forum
IRC